Har möts av tomma mårdfällor hela vintern och jag vet inte vad jag ska tycka….å ena sidan är det bra för skogsfågelns skull men å andra sidan funderar jag givervis på vad som hänt med mårdstammen. Jag jagar mård för att hålla antalet på en rimlig nivå och har absolut inget intresse av att alla mårdar försvinner, dom har sin plats i naturen av en anledning. Kan de ha drabbats av rävskabben?