13/1-19
Mårdfällorna gapar tomma sånär som på en skata som försökt ta sig in.
Mårdspår finns dock runt stugan men den har lyckats undvika fällan så långt, däremot finns det allt för mycket rävspår och det måste göras nåt åt.