Blog Image

Skogsfågeljakt med Finsk Spets

Väldigt lite räv och mårdspår

Predatorer Posted on mån, februari 05, 2018 08:44:00

Inte ett spår kring mårdfällorna och förvånansvärt lite rävspår tyder på en krasch för fler än tjädern. Rävskabben, som åxå kan drabba mård, har nog tagit en del och lägger man till dålig tillgång på mat så är det inte underligt om det är lite spår i skogen. Ett sorkår borde inte vara långt borta och med det en ny uppgång för bl.a räv och mård.Jakten 2017

Fågeljakt med Finsk Spets Posted on mån, februari 05, 2018 08:23:31

Kort summering av jaktåret: Fågeltomt.
Kläckningen har inte alls gått bra och det har väldigt tydligt visat sig i skogen. De enda kycklingar jag sett var en liten orrkull där kycklingarna var väldigt små och måste ha varit kläckt väldigt sent.
Det är ingen trafik kring mårdfällorna och det är väldigt lite rävspår så predatorerna kommer nog inte att beskatta fågelstammen speciellt mycket under vintern, får hoppas att det är gynsammare förhållanden vid nästa kläckning.