Det börjar hända saker kring mårdfällorna. Måste nog bygga fler lådor till nästa säsong och försöka hålla mårdstammen på en någorlunda nivå för ska jag döma efter alla mårdspår så verkar det finnas en hel del, tillsammans tar dom nog en hel del skogsfågel varje år.