Om det stämmer det som sägs, att rönnen inte kan bära dubbla bördor, så ser det ut att bli lite snö i vinter.